Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych”

ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej „Osiedle Młodych” oferuje rodzicom i opiekunom prawnym dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku 0-25 lat opiekę wytchnieniową nie tylko poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom ale również poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć rozwijających zainteresowania i talenty dzieci.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności

Prowadzone zajęcia:

ceramika
zajęcia plastyczne/malarskie zajęcia muzyczne/ nauka gry na instrumentach
warsztaty teatralne
opieka w świetlicy

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Terapeutów wspierają opiekunowie oraz pielęgniarka. W zależności od potrzeb i możliwości podopiecznych organizowane są zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Godziny pracy placówki:

poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 19:30

Rejestracja

osobiście lub przez osoby trzecie na miejscu lub telefonicznie pod numerem telefonu:

662 165 221
662 180 231

Dostępność