Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Ja Sam” jest przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, w którym na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego naszych uczniów tworzymy indywidualną drogę edukacji i rozwoju. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy zapewniają niezbędną pomoc i wsparcie każdemu dziecku, a metody i formy pracy dostosowują do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W szkole na wszystkich etapach edukacyjnych realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego. Tworzymy niewielkie grupy dając wielkie możliwości. Nasza kadra, to ludzie oddani swojej pracy i świetnie rozumiejących potrzeby dzieci i ich rodzin. Budynek szkoły jest w pełni przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

Nasz zespół :

 • oligofrenopedagodzy
 • psycholodzy
 • logopedzi
 • neurologopedzi
 • tyflopedagodzy
 • pedagodzy specjalni
 • opiekunowie wspomagający
 • pielęgniarka
 • fizjoterapeuci

Zajęcia jakie prowadzimy :

 • specjalistyczna terapia pedagogiczna
 • konsultacje oraz wsparcie psychologiczne dla wychowanków i rodziców
 • wdrażanie do posługiwania się alternatywnymi metodami komunikacji
 • realizacja podstawy programowej
 • terapia tyflopedagogiczna
 • terapia surdopedagogiczna
 • terapia neurologopedyczna
 • rehabilitacja
 • muzykoterapia
 • zajęcia z integracji sensorycznej
 • dogoterapia

Godziny pracy placówki :
od poniedziałku do piątku 8.00 – 14.00

Dane kontaktowe :
ul. Opata Hackiego 13
81-213 Gdynia
tel: 512 098 874
email: magdalena.czerniak@psonigdynia.pl

Rekrutacja :
Przyjmujemy dzieci od 7 roku życia do zakończenia II etapu edukacyjnego na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
Placówka jest finansowana z subwencji i dotacji oświatowej.

Dostępność