Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Ja Sam”  jest przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla dzieci oraz ich rodzin, w którym staramy się o holistyczne podejście do każdego z naszych podopiecznych. Nasza wyspecjalizowana kadra oraz profesjonalne zaplecze jakim dysponujemy tworzy miejsce do którego nasi najmłodsi chodziliby najchętniej siedem dni w tygodniu. Zajmujemy się realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na niepełnosprawność ruchową, autyzm, niepełnosprawność sprzężoną, niepełnosprawność intelektualną. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, terapeutyczne oraz opiekuńcze dzieci od 2,5 do podjęcia obowiązku szkolnego. Uwzględniamy indywidualne potrzeby życiowe każdego małego człowieka.

Zajęcia jakie prowadzimy :

 • specjalistyczna terapia pedagogiczna
 • konsultacje oraz wsparcie psychologiczne dla wychowanków i rodziców
 • wdrażanie do posługiwania się alternatywnymi metodami komunikacji
 • terapia tyflopedagogiczna
 • terapia surdopedagogiczna
 • terapia neurologopedyczna
 • rehabilitacja
 • realizacja podstawy programowej w oddziale przedszkolnym „0”
 • muzykoterapia
 • zajęcia z integracji sensorycznej
 • dogoterapia

Nasz zespół :

 • oligofrenopedagodzy
 • psycholodzy
 • logopedzi
 • neurologopedzi
 • tyflopedagodzy
 • pedagodzy specjalni
 • opiekunowie wspomagający
 • pielęgniarka
 • fizjoterapeuci

Godziny pracy placówki :
od poniedziałku do piątku 8.00 – 14.00

Dane kontaktowe :
ul. Biskupa Dominika 34/36
81-400 Gdynia
tel: 512 098 874
email: magdalena.czerniak@psonigdynia.pl

Rekrutacja :
Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia do podjęcia obowiązku szkolnego na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
Placówka jest finansowana z subwencji i dotacji oświatowej.

Dostępność