Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “My Sami” to miejsce, w którym dziecko z niepełnosprawnością od początku dostaje taką terapię, jakiej potrzebuje. To miejsce, w którym nasz wyspecjalizowany zespół troszczy się o każdego młodego człowieka bez wyjątku. Nasze przedszkole jest bezpieczną przestrzenią, w której tworzymy małe grupy, aby zapewnić jak najlepszą komfortową opiekę. Dbamy o rozwój i profesjonalną terapię każdego dziecka. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, terapeutyczne oraz opiekuńcze dzieci od 2,5 do podjęcia obowiązku szkolnego. Uwzględniamy indywidualne potrzeby życiowe każdego małego człowieka.

Nasz zespół :

 • oligofrenopedagodzy
 • psycholodzy
 • logopedzi
 • neurologopedzi
 • tyflopedagodzy
 • pedagodzy specjalni
 • opiekunowie wspomagający
 • pielęgniarka
 • fizjoterapeuci

Zajęcia jakie prowadzimy :

 • specjalistyczna terapia pedagogiczna
 • konsultacje oraz wsparcie psychologiczne dla wychowanków i rodziców
 • wdrażanie do posługiwania się alternatywnymi metodami komunikacji
 • terapia tyflopedagogiczna
 • terapia surdopedagogiczna
 • terapia neurologopedyczna
 • rehabilitacja
 • realizacja podstawy programowej w oddziale przedszkolnym „0”
 • muzykoterapia
 • zajęcia z integracji sensorycznej
 • dogoterapia

Godziny pracy placówki :
od poniedziałku do piątku 8.00 – 14.00

Dane kontaktowe :
ul. Opata Hackiego 13
81-213 Gdynia
tel: 512 098 874
email: magdalena.czerniak@psonigdynia.pl

Rekrutacja :
Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia do podjęcia obowiązku szkolnego na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
Placówka jest finansowana z subwencji i dotacji oświatowej.

Dostępność