PROJEKTY REALIZOWANE OBECNIE:

  1. Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia

Okres realizacji projektu 04.01.2022-31.12.2024

Wartość projektu: 810 000,00 zł zł
Dofinansowanie przez Gminę Miasta Gdynia

  1. Stworzenie i prowadzenie 30 miejsc dziennej opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku od 0-25 lat oraz ich rodziców/opiekunów , mieszkańców Gdyni

Okres realizacji projektu 23.11.2021-31.12.2025

Wartość projektu: 10 507 481,82 zł
Dofinansowanie przez Gminę Miasta Gdynia: 2 300 000 zł

PROJEKTY UNIJNE:

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Realizowane na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

  1. „JA SAM” – edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym

Okres realizacji projektu 01.02.2018-31.10.2023

Wartość projektu: 3 703 389,86 zł
Dofinansowanie przez UE i Urząd Marszałkowski: 3 147 881,38 zł
Wkład własny finansowany ze środków PFRON

  1. SamoDZIELNI – Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych”

Okres realizacji projektu 01.09.2020-31.10.2023

Wartość projektu: 9 116 652,12 zł
Dofinansowanie przez UE i Urząd Marszałkowski: 8 660 819,51 zł
Wkład własny finansowany ze środków PFRON

  1. Dzienny Ośrodek Wsparcia – Teatr „Biuro Rzeczy Osobistych”

Okres realizacji projektu 01.09.2020-31.10.2023

Wartość projektu: 2 333 085,06 zł
Dofinansowanie przez UE i Urząd Marszałkowski: 2 216 430,81zł

  1. Zdrowy personel zdrowy pacjent

Okres realizacji projektu 01-06-2018-31-12-2021

Wartość projektu: 968 087,50 zł
Dofinansowanie przez UE i Urząd Marszałkowski: 919 683,12 zł

  1. MY SAMI – edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności

Okres realizacji projektu 30-06-2021-31.10.2023

Wartość projektu: 3 861 533,31 zł
Dofinansowanie przez UE i Urząd Marszałkowski: 3 282 303 ,31 zł

Dostępność