• Walne Zebranie Członków
  • Zarząd Koła

Organem kontroli Koła jest Komisja Rewizyjna Koła
( art. 22 & 8 Statutu PSONI )

Skład Zarządu PSONI Koło w Gdyni

  • Przewodnicząca : Magdalena Borowska
  • Wiceprzewodnicząca : Magdalena Kownacka
  • Sekretarz : Ewa Myślińska
  • Skarbnik : Izabela Morawska
  • Członek : Agata Przewłocka

Skład Komisji Rewizyjnej PSONI Koło w Gdyni

  • Przewodnicząca : Agata Wołek
  • Sekretarz : Beata Potocka
  • Członek : Hildegarda Klinkosz

Dostępność