Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji 
jest placówką oferującą wielospecjalistyczną pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku od 0 do 7 lat oraz ich rodzinom. Wczesne rozpoczęcie oddziaływań rehabilitacyjnych daje największe efekty, pozwala dziecku osiągnąć pełnię jego potencjalnych możliwości i zapobiec wtórnym skutkom niepełnosprawności. Profesjonaliści zatrudnieni w OWI służą wielospecjalistyczną diagnozą, opracowaniem kompleksowego programu terapeutycznego, prowadzeniem terapii w formie indywidualnych i grupowych zajęć oraz pomocą rodzinie. Głównym celem działań jest umożliwienie jak najbardziej samodzielnego życia w otwartej społeczności.

Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Harcerska 4
81-425 Gdynia
email: crowi@psonigdynia.pl

Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 19:30

Świadczone usługi:
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w wieku od 0 do 6 lat w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji
Rehabilitacja ogólnoustrojowa  – rehabilitacja dzieci i młodzieży  do 18 roku życia trwająca od 3 do 6 tygodni, w zależności od potrzeb dziecka

Rejestracja 
osobiście lub przez osoby trzecie na miejscu lub telefonicznie pod numerem telefonu:
662 165 221
662 180 231

Wszystkie usługi w naszych placówkach  są wykonywane na podstawie skierowania.

ZESPÓŁ

Członkami naszego zespołu są:
Lekarze specjalności:
– rehabilitacji
– neurologii rozwojowej
– ortopedii i traumatologii
Psycholodzy
Pedagodzy specjalni
Neurologopedzi / logopedzi
Fizjoterapeuci

FINANSOWANIE

Nasze placówki mają podpisane kontrakty na finansowanie usług z następującymi instytucjami:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia
Kontrakt na świadczenie usług w ramach:
– Lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej
– Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym
– Rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym

Leczenie w ramach kontraktu z NFZ na podstawie skierowania z placówki posiadającej umowę z NFZ

2. Gmina Miasta Gdynia
Umowa na realizację zadań:
– „Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością  w wieku 0-7 lat, mieszkańców Gdyni”

Dostępność