Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Otis”

realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku od 2 lat do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia realizowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Na podstawie wskazań zawartych w opinii oraz własnych obserwacji wielospecjalistyczny zespół opracowuje wstępną diagnozę dziecka oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). Ewaluacja IPET następuje po każdym roku szkolnym.
Zajęcia odbywają się na podstawie indywidualnego harmonogramu. Zajęcia ze specjalistami są indywidualne, w uzasadnionych przypadkach możliwa jest również praca w małych zespołach (2-3 osobowych).

ZESPÓŁ

Psycholodzy
Pedagodzy specjalni
Neurologopedzi / logopedzi
Fizjoterapeuci
Terapeuci integracji sensorycznej i opóźnienia neurorozwojowego (INPP)

Nasze lokalizacje :

Główna siedziba
ul. Harcerska 4
81-425 Gdynia
godziny pracy: 07.30-19.30

Pozostałe
ul. Biskupa Dominika 34-36 (budynek TPP „Ja Sam”)
81-402 Gdynia
godziny pracy: 07.30-18.00

ul. Opata Hackiego 13 (budynek szkoły)
81-211 Gdynia
godziny pracy: 07.30-16.00

Kontakt :
602 174 062 (tel. TPP „Ja Sam”)
502 298 768 (p.o. dyr. Jolanta Sosińska-Macholl)

email: poradnia.otis@onet.pl

Świadczone usługi:
terapia psychologiczna
terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna
rehabilitacja ruchowa
terapia integracji sensorycznej

Możliwe jest również objęcie dziecka zajęciami w trakcie roku szkolnego w miarę posiadanych wolnych miejsc.
Placówka jest finansowana z dotacji oświatowej.

Rekrutacja 
na dany rok szkolny odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju oraz wniosku o przyjęcie.

Dostępność